องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

 

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

 

สำนักปลัด โทรศัพท์ : 0-35750-960

 

ส่วนการคลัง โทรศัพท์ : 0-35750-961

 

www.thadindang.go.th

 

E-Mail : admin@thadindang.go.th

   
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าดินแดง  035-397118

 

โรงเรียนวัดท่าดินแดง  035-397117

 

ไฟฟ้าผักไห่     084-4239878     

 

ชลประทานผักไห่   089-5392810    

 

องค์การโทรศัพท์ผักไห่   035-391666

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th