คณะผู้บริหาร

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

 

 
   

   
   

นายณัฐธร มงคลร้อย

   
   

นายก อบต.ท่าดินแดง

   
     
 
ผู้ช่วยผู้บริหาร อบต.ท่าดินแดง
 
 

 

 
 

นายสมจิตร หวังทิพย์

 

นายสุวรรณ ศรีชาติ

 
 

รองนายก อบต.ท่าดินแดง

 

รองนายก อบต.ท่าดินแดง

 
         
   

 
   

นายประมวล ควรสนอง

 
   

เลขานุการ อบต.ท่าดินแดง

 
   
   
   
 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th