นายณัฐธร มงคลร้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน | แผนพัฒนา |  งบประมาณ

 

รายงานแผ่นดินไหว

GIS

NWP Model

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม

เส้นทางเดินพายุ

เตือนภัย

ข้อมูลลุ่มน้ำ

แผนที่อากาศ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รายงานการประชุมต่างๆ
 

 

 

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3539-750, 0-3539-7060

www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th